Danusan/Blog

Blog

Id-Danusan Challenge

Id-Danusan Challenge tħassret.

Id-Danusan Challenge, bi sfortuna kbira imħassra wkoll. Kienet deċiżjoni diffiċli pero kellna noħduha! L-attivitajiet tad-Danusan u l-COVID Bħala Danusan għaddejna minn elf ħaġa matul is-snin u qatt ma qtajna qalbna minn xejn anzi f’ kull opportunita’ rajna kif għamilna biex ħriġna b’xi ħaġa innovativa.   X’għamilna s’ issa? Kif tfaċċat il-Covid u dħalna fil-lockdown bdejna mal-ewwel bil-programmi online mis-sensiela Noli fejn ta’ kuljum bħala Danusan konna nagħmlu programm ‘Antivirus’ mill-kamra tas-sodda. Kif għadda iż-żmien u s-sitwazzjoni bdiet tmur...

danusan kwarantina

ID-Danusan Kwarantina, kif se jgħadduha?

DANUSAN qegħdin kwarantina – “Min jaf kemm-il darba ħlisnieha imma din id-darba kilnieha. It-tnejn li aħna spiċċajna ġewwa u għall-ewwel darba ’l bogħod minn xulxin.” Fejn qegħdin? Id-Dan jinsab fl-inħawi ta' Birżebbuġa fejn tħallux li jqarrqu bikom il-ħsejjes tal-freeport, kapaċi jkun hu qed jilgħab mat-tfal, jew inkella xi ħsejjes strambi oħra. Is-San min-naħa l-oħra x-xniegħa hi li jinsab imwarrab lejn in-naħat ta' Marsaxlokk, għalhekk skarsa l-ħut. Dawn it-tnejn imdorrija b'xulxin iktar milli mdorrija bin-nisa tagħhom, u issa se...

L-isfidi li aħna d-Danusan għaddejna minnhom din is-sena.

Iż-żmien tal-Milied għalina jkun mimli daqs bajda u għalhekk biex żgur ingawdu ġurnata flimkien mingħajr xejn ma jtellifna, iddeċidejna li l-istaff party nagħmluh fi Frar. Ħsibna li tkun idea tajba li mmorru l-escape room tal-Fgura – Can you escape? U hekk għamilna, ħdimna bħala tim u minn kamra għal oħra, billi nsolvu l-misteri, irnexxielna noħorġu u negħlbu l-isfida. Sfida oħra li kellna negħlbu s-sena l-oħra kienet li ma nistgħux nagħmlu xows fit-teatru u għalhekk b’naqra brainstorming...

Ma’ liema wieħed tagħmel BlindDate ?

Ma' liema wieħed minn dawn il-karattri tagħmel blinddate?  Vinny Ma' Viny li lanqas biss jagħti kas xi tkun liebsa? Għax żgur mhux se jarak u lanqas biss probabli jirnexxielu isibek waqt blinddate. Pero' li hu żgur li se tgħaddiha miegħu għax tidħak tnejn bil-griefex li jirnexxielu jagħmel. Il-Kaċċatur Ma' xi ħadd bħall-kaċċatur li jġorr is-senter tal-kaċċa miegħu kullimkien u li moħħu biss li imur BlindDate mal-għasfur? Kif jgħidu aħjar għasfur f'idejk milli mija fl-ajru. Fuq x'hiex se titkellem miegħu?...

Danusan and their wives.

Kif iltaqgħu man-nisa tagħhom id-Danusan?

Daniel u Fiorella Daniel kien ilu f’relazzjoni oħra għal diversi snin u wara din ir-relazzjoni ddeċieda li jtiha għall-ħela. Imma l-għada li ħassar kien se jippreżenta talent xow ta’ kumpanija u mal-ewwel jilmaħ lil din it-tfajla li kienet se tipparteċipa fit-talent xow. Sar jaf x’jisimha u kemm għandha żmien u qabel it-talent xow mar ħdejha jagħmillha l-kuraġġ. Wara x-xow kellhom open bar u Daniel mar magħhom biex jintefa’ ħdejha. Spiċċaw xorbu xarba flimkien u anke taw l-ewwel...

Vinny The Movie

Vinny se jagħmel film

Bħalissa s-sitwazzjoni hi li hi. Ilna ma mmissu palk għal diversi xhur, dalwaqt nibdew ngħidu sena. Bħala atturi huwa mument diffiċli ħafna, kemm finanzjarjament u anke artistikament għax veru limitati f'dak li nistgħu nagħmlu. Però użajna dan iż-żmien biex ħdimna ħafna ONLAJN u wassalna t-tbissima kif stajna u fejn stajna.   Kellna nħassru XOW darbtejn fejn ħafna nies fehmu d-diffikultajiet u agħżlu li jżommu l-biljett tagħhom għal meta xi darba nirritornaw fit-teatru. Vinny Madanakollu ma tistgħax tingħalaq ġewwa...

X’inhuma l-affarijiet diffiċli biex tbiegħ?

Hawn min ma jorbot qalbu ma' xejn. Kollox għalih huwa immaterjali, ma jfisser xejn. Jien naħseb li nikkwalifika bħala wieħed minn dawk. Ma tantx norbot qalbi ma' affarijiet, Mobile tgħidx kemm il-darba tliftu!! (staqsu lil Phonerefix), karozza min jaf kemm il-darba lqattha...

Miskin Sander!!

Il-Bullying Isir ħafna stress fuq kemm hu ħażin il-bullying kontinwu u ovvjament fuq nota li nidħku ftit nixtieq naqsam magħkom il-bullying li nesperjenza jien, u jekk tridu wara żidu tagħkom. Tkun qed tara l-logħba Jien (miskin) inżomm mal-inter. Minħabba xogħli ftit ikolli ċans li nsegwihom live, imma d-darba li nkun nista’ għalija jkunu sagħtejn speċjali ħafna. Narmalu l-piġama. Nara li la nkun xrobt ħafna u lanqas qiegħed nieqes mix-xorb ħalli la nqum għat-toilet waqt dawk il-45 minuta...

Tibqa’ jew titlaq?

In-Nanna Fuq fomm kulħadd id-deċiżjoni tal-Prinċep Harry u dik il-mazza li għandu, jekk kellhomx jitilqu minn man-nanna jew inkella jibqgħu magħha. Deċiżjoni iebsa. Anke għax jien niftakar li għand in-nanna kont veru nieħu gost, u allura mhux la kemm taqbad u titlaq. In-nanna wkoll minn dejjem kienet ittik dik ix-xi ħaġa tal-flus. L-istess ta' Harry, ċoè l-istess...

Josh u Sean lesti għal Prietka tal-Milied

Labour vs Pn

[caption id="attachment_8788" align="alignleft" width="366"] Sean Mula n-Nazzjonalist[/caption] Taqra t-titlu u mill-ewwel tinduna x'inhu ġej! Aħna l-Maltin lanqas nafu ma jkollniex naħa ma' min inżommu. Aħna fid-demm tagħna għandna l-pika, fid-DNA kif kien hemm min qala' polemika sħiħa darba. Snin ilu ħloqna dawn iż-żewġ karattri, tfal, Josh, tifel Laburist u Sean, wild Nazzjonalist. It-tnejn li huma għalkemm fihom issib il-ħlewwa u l-innoċenza li jkollhom it-tfal żgħar, jirrepetu dak li jgħidu l-ġenituri tagħhom u ħafna drabi anke jużaw kliem li...