Danusan/Posts tagged "daniel chircop"

daniel chircop Tag

Id-Danusan Challenge

Id-Danusan Challenge tħassret.

Id-Danusan Challenge, bi sfortuna kbira imħassra wkoll. Kienet deċiżjoni diffiċli pero kellna noħduha! L-attivitajiet tad-Danusan u l-COVID Bħala Danusan għaddejna minn elf ħaġa matul is-snin u qatt ma qtajna qalbna minn xejn anzi f’ kull opportunita’ rajna kif għamilna biex ħriġna b’xi ħaġa innovativa.   X’għamilna s’ issa? Kif tfaċċat il-Covid u dħalna fil-lockdown bdejna mal-ewwel bil-programmi online mis-sensiela Noli fejn ta’ kuljum bħala Danusan konna nagħmlu programm ‘Antivirus’ mill-kamra tas-sodda. Kif għadda iż-żmien u s-sitwazzjoni bdiet tmur...

Vinny The Movie

Vinny se jagħmel film

Bħalissa s-sitwazzjoni hi li hi. Ilna ma mmissu palk għal diversi xhur, dalwaqt nibdew ngħidu sena. Bħala atturi huwa mument diffiċli ħafna, kemm finanzjarjament u anke artistikament għax veru limitati f'dak li nistgħu nagħmlu. Però użajna dan iż-żmien biex ħdimna ħafna ONLAJN u wassalna t-tbissima kif stajna u fejn stajna.   Kellna nħassru XOW darbtejn fejn ħafna nies fehmu d-diffikultajiet u agħżlu li jżommu l-biljett tagħhom għal meta xi darba nirritornaw fit-teatru. Vinny Madanakollu ma tistgħax tingħalaq ġewwa...

Tibqa’ jew titlaq?

In-Nanna Fuq fomm kulħadd id-deċiżjoni tal-Prinċep Harry u dik il-mazza li għandu, jekk kellhomx jitilqu minn man-nanna jew inkella jibqgħu magħha. Deċiżjoni iebsa. Anke għax jien niftakar li għand in-nanna kont veru nieħu gost, u allura mhux la kemm taqbad u titlaq. In-nanna wkoll minn dejjem kienet ittik dik ix-xi ħaġa tal-flus. L-istess ta' Harry, ċoè l-istess...